Список английских слов с переводом на тему «Животные»

Перечень по алфавиту

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter

ˈɑːdvɑːk
трубкозуб
ˈælɪgeɪtə
аллигатор
ælˈpækə
альпака
əˈmerɪkən blæk bɛə
барибал
ænəˈkɔndə
анаконда
ˈæntiːtə
муравьед
ˈæntɪləʊp
антилопа
eɪp
человекообразная обезьяна
æsp
гадюка
ˈɔːrɔks
зубр
bəˈbuːn
бабуин
ˈbæʤə
барсук
bɛə
медведь
ˈbiːvə
бобер
baɪsn
бизон
ˈbəʊə
удав
bɔː
хряк
bʊl
бык
ˈkæməl
верблюд
kæt
кошка
ˈkævɪ
морская свинка
ˈkeɪmən
кайман
kəˈmiːljən
хамелеон
ˈʃæmwɑː
серна
ˈʧiːtə
гепард
ʧɪmpənˈziː
шимпанзе
ʧɪnˈʧɪlə
шиншилла
ʌˈʧɪpmʌŋk
бурундук
ˈkəʊbrə
кобра
ˈkɒk
петух
ˈkuːgə
кугуар
kaʊ
корова
ˈkɔɪəʊt
койот
ˈkɔɪpuː
нутрия
ˈkrɔːfɪʃ
рак
ˈkreɪfɪʃ
рак
ˈkrɔkədaɪl
крокодил
dɪə
олень
ˈdesmən
выхухоль
ˈdɪŋgəʊ
динго
dɔg
собака
ˈdɔŋk
осёл
dʌk
утка
ˈdʌkbɪl
утконос
ˈelɪfənt
слон
ˈfæləʊ dɪə
лама
ˈferɪt
хорёк
fɔks
лис
frɔg
лягушка
gəˈzel
газель
ˈgekəʊ
геккон
ˈgɪbən
гиббон
ʤɪˈrɑːf
жираф
glʌtn
росомаха
gəʊt
козёл
guːs
гусь
gəˈrɪlə
горилла
grɑːs sneɪk
уж
ˈgrɪzlɪ
гризли
graʊnd ˈskwɪrəl
суслик
ˈgɪnɪ pɪg
морская свинка
ˈhæmstə
хомяк
hɛə
заяц
ˈheʤhɔg
ёж
hen
курица
hɪpəˈpɔtəməs
бегемот
ˈhʌnɪ ˈbæʤə
медоед
hɔːs
лошадь
haɪˈiːnə
гиена
ɪˈgwɑːnə
игуана
ˈʤægjʊə
ягуар
kæŋgəˈruː
кенгуру
kɪtn
котёнок
kəʊˈɑːlə
коала
ˈlɑːmə
лама
læm
ягненок
ˈlemɪŋ
лемминг
ˈliːmə
лемур
ˈlepəd
леопард
ˈlaɪən
лев
ˈlɪzəd
ящерица
ˈlɔbstə
лобстер
lɪŋks
рысь
məˈkɑːk
макака
ˈmæləd
кряква
ˈmæməθ
мамонт
mænəˈtiː
ламантин
ˈmændrɪl
мандрил
ˈmɑːməʊzet
мартышка
ˈmɑːmət
сурок
ˈmɑːtɪn
куница
məʊl
крот
ˈmɔləsk
моллюск
ˈmɔŋguːs
мангуст
ˈmɔnɪtə ˈlɪzəd
варан
ˈmʌŋkɪ
обезьяна
muːs
лось
maʊs
мышь
ˈmʌskwɔʃ
ондатра
ˈnɑːwəl
нарвал
ˈnjuːtrɪə
нутрия
ˈɔktəpəs
осьминог
əʊˈkɑːpɪ
окапи
əˈpɔsəm
опоссум
ˈɔtə
выдра
ˈpænθə
пантера
ˈpeŋgwɪn
пингвин
pɪg
свинья
ˈplætɪpəs
утконос
ˈpəʊləˈfɔks
песец
ˈpəʊlkæt
хорёк
ˈpɔːkjʊpaɪn
дикобраз
ˈpjuːmə
пума
ˈpʌpɪ
щенок
ˈræbɪt
кролик
rəˈkuːn
енот
ræt
крыса
ˈreɪndɪə
северный олень
hiː
нанду
ˈraɪnəʊ
носорог
seɪbl
соболь
ˈsaɪgə
сайгак
ˈsæləmændə
саламандра
siːl
тюлень
ˈsɜːpənt
крупная змея
ˈsəːvəl
сервал
ʃiːp
овца
skʌŋk
скунс
sləʊθ
ленивец
sneɪk
змея
snaɪp
бекас
snəʊ ˈlepəd
снежный барс
səʊ
свиноматка
ˈspaɪnɪ ˈlɔbstə
лангуст
ˈskwɪrəl
белка
swaɪn
свинья
ˈteɪpə
тапир
ˈtaɪgə
тигр
təʊd
жаба
ˈtɒmkæt
кот
ˈtɔːtəs
черепаха
triː frɔg
квакша
ˈtɜːkɪ
индюк
tɜːtl
черепаха
vɪksn
лисица
ˈwɔːlrəs
морж
wiːzl
ласка
weɪl
кит
waɪld bɔː
кабан
waɪld ræm
архар
ˈwɪldɪbiːst
антилопа гну
wʊlf
волк
ˈwʊlvəriːn
росомаха
jæk
як
ˈziːbrə
зебра
ˈziːbuː
зебу
ʃɑːk
акула