Список английских слов с переводом на тему «Животные»

Перечень по алфавиту

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter

[ˈɑːdvɑːk]
трубкозуб
[ˈælɪgeɪtə]
аллигатор
[ælˈpækə]
альпака
[əˈmerɪkən blæk bɛə]
барибал
[ænəˈkɔndə]
анаконда
[ˈæntiːtə]
муравьед
[ˈæntɪləʊp]
антилопа
[eɪp]
человекообразная обезьяна
[æsp]
гадюка
[ˈɔːrɔks]
зубр
[bəˈbuːn]
бабуин
[ˈbæʤə]
барсук
[bɛə]
медведь
[ˈbiːvə]
бобер
[baɪsn]
бизон
[ˈbəʊə]
удав
[bɔː]
хряк
[bʊl]
бык
[ˈkæməl]
верблюд
[kæt]
кошка
[ˈkævɪ]
морская свинка
[ˈkeɪmən]
кайман
[kəˈmiːljən]
хамелеон
[ˈʃæmwɑː]
серна
[ˈʧiːtə]
гепард
[ʧɪmpənˈziː]
шимпанзе
[ʧɪnˈʧɪlə]
шиншилла
[ʌˈʧɪpmʌŋk]
бурундук
[ˈkəʊbrə]
кобра
[ˈkɒk]
петух
[ˈkuːgə]
кугуар
[kaʊ]
корова
[ˈkɔɪəʊt]
койот
[ˈkɔɪpuː]
нутрия
[ˈkrɔːfɪʃ]
рак
[ˈkreɪfɪʃ]
рак
[ˈkrɔkədaɪl]
крокодил
[dɪə]
олень
[ˈdesmən]
выхухоль
[ˈdɪŋgəʊ]
динго
[dɔg]
собака
[ˈdɔŋk]
осёл
[dʌk]
утка
[ˈdʌkbɪl]
утконос
[ˈelɪfənt]
слон
[ˈfæləʊ dɪə]
лама
[ˈferɪt]
хорёк
[fɔks]
лис
[frɔg]
лягушка
[gəˈzel]
газель
[ˈgekəʊ]
геккон
[ˈgɪbən]
гиббон
[ʤɪˈrɑːf]
жираф
[glʌtn]
росомаха
[gəʊt]
козёл
[guːs]
гусь
[gəˈrɪlə]
горилла
[grɑːs sneɪk]
уж
[ˈgrɪzlɪ]
гризли
[graʊnd ˈskwɪrəl]
суслик
[ˈgɪnɪ pɪg]
морская свинка
[ˈhæmstə]
хомяк
[hɛə]
заяц
[ˈheʤhɔg]
ёж
[hen]
курица
[hɪpəˈpɔtəməs]
бегемот
[ˈhʌnɪ ˈbæʤə]
медоед
[hɔːs]
лошадь
[haɪˈiːnə]
гиена
[ɪˈgwɑːnə]
игуана
[ˈʤægjʊə]
ягуар
[kæŋgəˈruː]
кенгуру
[kɪtn]
котёнок
[kəʊˈɑːlə]
коала
[ˈlɑːmə]
лама
[læm]
ягненок
[ˈlemɪŋ]
лемминг
[ˈliːmə]
лемур
[ˈlepəd]
леопард
[ˈlaɪən]
лев
[ˈlɪzəd]
ящерица
[ˈlɔbstə]
лобстер
[lɪŋks]
рысь
[məˈkɑːk]
макака
[ˈmæləd]
кряква
[ˈmæməθ]
мамонт
[mænəˈtiː]
ламантин
[ˈmændrɪl]
мандрил
[ˈmɑːməʊzet]
мартышка
[ˈmɑːmət]
сурок
[ˈmɑːtɪn]
куница
[məʊl]
крот
[ˈmɔləsk]
моллюск
[ˈmɔŋguːs]
мангуст
[ˈmɔnɪtə ˈlɪzəd]
варан
[ˈmʌŋkɪ]
обезьяна
[muːs]
лось
[maʊs]
мышь
[ˈmʌskwɔʃ]
ондатра
[ˈnɑːwəl]
нарвал
[ˈnjuːtrɪə]
нутрия
[ˈɔktəpəs]
осьминог
[əʊˈkɑːpɪ]
окапи
[əˈpɔsəm]
опоссум
[ˈɔtə]
выдра
[ˈpænθə]
пантера
[ˈpeŋgwɪn]
пингвин
[pɪg]
свинья
[ˈplætɪpəs]
утконос
[ˈpəʊləˈfɔks]
песец
[ˈpəʊlkæt]
хорёк
[ˈpɔːkjʊpaɪn]
дикобраз
[ˈpjuːmə]
пума
[ˈpʌpɪ]
щенок
[ˈræbɪt]
кролик
[rəˈkuːn]
енот
[ræt]
крыса
[ˈreɪndɪə]
северный олень
[hiː]
нанду
[ˈraɪnəʊ]
носорог
[seɪbl]
соболь
[ˈsaɪgə]
сайгак
[ˈsæləmændə]
саламандра
[siːl]
тюлень
[ˈsɜːpənt]
крупная змея
[ˈsəːvəl]
сервал
[ʃiːp]
овца
[skʌŋk]
скунс
[sləʊθ]
ленивец
[sneɪk]
змея
[snaɪp]
бекас
[snəʊ ˈlepəd]
снежный барс
[səʊ]
свиноматка
[ˈspaɪnɪ ˈlɔbstə]
лангуст
[ˈskwɪrəl]
белка
[swaɪn]
свинья
[ˈteɪpə]
тапир
[ˈtaɪgə]
тигр
[təʊd]
жаба
[ˈtɒmkæt]
кот
[ˈtɔːtəs]
черепаха
[triː frɔg]
квакша
[ˈtɜːkɪ]
индюк
[tɜːtl]
черепаха
[vɪksn]
лисица
[ˈwɔːlrəs]
морж
[wiːzl]
ласка
[weɪl]
кит
[waɪld bɔː]
кабан
[waɪld ræm]
архар
[ˈwɪldɪbiːst]
антилопа гну
[wʊlf]
волк
[ˈwʊlvəriːn]
росомаха
[jæk]
як
[ˈziːbrə]
зебра
[ˈziːbuː]
зебу
[ʃɑːk]
акула